Shopping cart close

Tài liệu hợp pháp

Tài liệu hợp pháp

Quy định

Giới thiệu về FMS Markets

FMS Markets được cấp phép và quản lý đầy đủ để đảm bảo tất cả các khoản tiền của bạn được đảm bảo.

Cấp phép

Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán của khách hàng và áp dụng các quy trình nội bộ hợp lý để quản lý rủi ro, báo cáo tài chính, thuê nhân viên và lịch trình kiểm toán bên ngoài.

Thanh khoản cấp cao nhất

Chúng tôi đã hợp tác với các tổ chức tài chính cấp hàng đầu để đảm bảo tính thanh khoản cho nhiều tài sản. Các đối tác của chúng tôi đảm bảo mức thanh khoản liên ngân hàng cao nhất cho khách hàng của chúng tôi.

Quản trị công ty

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng bảng sao kê tài khoản thông thường. Các tài khoản tài chính của chúng tôi được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán bên ngoài, để đảm bảo tuân thủ liên tục các quy định trong các hoạt động.

Phân tách quỹ

Chúng tôi đảm bảo rằng tiền của khách hàng bán lẻ luôn được tách biệt với vốn của công ty, được bảo vệ bởi các ngân hàng hàng đầu. Trong mọi trường hợp, tiền của khách hàng không được sử dụng để trang trải các chi phí của công ty, đảm bảo an toàn quỹ cho các nhà đầu tư.

Văn bản pháp lý

Tìm tất cả thông tin pháp lý cần thiết mà bạn nên xem lại, hiểu và chấp nhận trước khi mở tài khoản.

Ước mơ tài chính đã được thực hiện

Hãy cùng nhau tạo ra một chiến lược phát triển.

Scroll To Top