Shopping cart close

Giới thiệu

Thị trường FMS AI

Trí tuệ nhân tạo FMS

FMS Markets đã áp dụng hệ thống giao dịch ra quyết định dựa trên AI hàng đầu chuyên về giao dịch theo thuật toán. Điều này giúp loại bỏ nhiều nhược điểm và rủi ro trong giao dịch truyền thống.

Hệ thống giao dịch AI của FMS Markets được tích hợp với phần mềm giao dịch MAM, nơi các nhà đầu tư có thể trải nghiệm hiệu quả do AI cung cấp. Hệ thống sử dụng giao diện trực quan, với hồ sơ giao dịch đơn giản và rõ ràng để tạo ra lợi nhuận và mang lại lợi thế giao dịch.

Phân tích Xentinel

Sử dụng kích thước lớn để thực hiện phép ngoại suy và phân tích tuyến tính.

Dự đoán Xentinel

Mô-đun này mở rộng phạm vi thị trường và có thể thực hiện đồng thời nhiều chiến lược với tần suất cao.

Tiến hóa Xentinel

Máy học có thể học hỏi và phát triển một cách độc lập, do đó mang lại lợi nhuận cao hơn và nhất quán hơn.

Giao dịch AI

Ưu điểm của Fms Xentinel

 • Giám sát tự động các giao dịch ngoại hối
 • Thực hiện tự động các chiến lược giao dịch
 • Thích ứng với những thay đổi của thị trường
 • Tự học và phân tích Dữ liệu lớn trong 24 giờ
 • Thu thập dữ liệu tự động
 • Kết hợp với Giao dịch thuật toán
 • Truy cập thuận tiện vào tất cả dữ liệu giao dịch Tạo thu nhập thụ động thông qua hệ thống giao dịch AI tự động

Giao dịch AI

Tính năng Fms Xentinel

Giao dịch thuật toán

 • Lấy dữ liệu từ nhiều nguồn cấp dữ liệu
 • Sử dụng chênh lệch giá / mua bán chênh lệch

Chứng nhận độc lập

 • FMS Markets sẽ là chủ sở hữu bản quyền độc quyền
 • Sẽ tìm kiếm chứng chỉ quốc tế ISO trong tương lai

Bảo mật quỹ

Các quỹ nằm rải rác trên các nhà cung cấp thanh khoản (LP) có giấy phép đa quốc gia

Thời gian giữ khoảng 5-15 giây

Tránh các sự kiện thiên nga đen / biến động đột ngột

An toàn & Bảo mật

Nền tảng MT5 đích thực

Gần như không có rủi ro trong chiến lược giao dịch

Thời gian giữ ngắn

Financial Dreams Delivered

Let’s Create a Growth Strategy Together.

Scroll To Top